Για να δανειστεί κάποιος μαθητής ένα βιβλίο θα πρέπει να είναι μέλος της ψηφιακής δανειστικής βιβλιοθήκης και να του έχουν χορηγηθεί από τους διαχειριστές της κάποιοι κωδικοί πρόσβασης. Με την καταχώρησή τους ως μέλη της δανειστικής βιβλιοθήκης, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το βιβλίο που αυτοί επιθυμούν. Μπαίνοντας στη βιβλιοθήκη με τους κωδικούς πρόσβασής τους έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ημερομηνία επιστροφής του βιβλίου που δανείστηκαν ενώ παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του βιβλίου τους δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάζουν περιγραφικά την πλοκή του βιβλίου και να καταχωρήσουν την άποψή τους γι? αυτό. Για τον ίδιο σκοπό και για τους μικρότερους μαθητές έχει προβλεφθεί η δυνατότητα επισύναψης αρχείων ήχου. Η καταχώρηση αυτή γίνεται με την μορφή υποβολής σχολίων και δεν είναι ορατή από τους επισκέπτες της σελίδας ούτε και από τους άλλους συμμαθητές τους. Προκειμένου να δημοσιευθούν οι σχολιασμοί των μαθητών θα πρέπει να υπάρξει έγκριση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ή την ομάδα διαχείρισης της βιβλιοθήκης.

Η βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες ασύγχρονης επικοινωνίας ακόμη και από το σπίτι μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών ? εκπαιδευτικών,   ενώ επιπλέον δίνεται η δυνατότητα υποβολής εργασιών   ηλεκτρονικά και πάντοτε μετά από έγκριση των εκπαιδευτικών.