Σχολικό Έτος 2017 – 2018

 

Τάξη Α΄

Α1 : Βλαχούδη  Ελένη

Α2 : Παπαδόπουλος  Θεόφιλος

 

Τάξη Β΄

Β1 : Παπαγεωργίου Ιωάννα

Β2 : Μηρτσέκη  Βασιλική

 

Τάξη Γ΄

Γ1 : Μπόλας  Πέτρος

Γ2 :  Παπανικολάου  Μαρία

 

Τάξη Δ΄

Δ1 : Νταλαγεώργος  Χρήστος

Δ2 : Παναγιωτίδης  Χρήστος

 

Τάξη Ε΄

Ε1 : Παπάζογλου  Ιουλία

Ε2 : Αμαραντίδου  Δέσποινα

 

Τάξη Στ΄

Στ1 : Λεσσέ  Όλγα

Στ2 : Τσιάρας  Δήμος

 

Ολοήμερο :  Μάλαμα  Ειρήνη

Τμήμα Ένταξης : Ζησιοπούλου  Σοφία

Παράλληλη Στήριξη : 

Καθ. Αγγλικών : Δασκάλου-Χατζηπέτρου  Μάνθα, Ζαραλή  Μαρία

Καθ. Γερμανικών : Γιάγκου  Παναγιώτα

Καθ. Φυσικής Αγωγής : Βίλτσα  Σωτηρία, Μουσαφίρη  Κυριακή, Θεοδωριάδης  Γεώργιος

Καθ. Μουσικής: Μπελογιάννης  Γεώργιος

Καθ. Πληροφορικής: Οικονομίδης Δημήτριος

Καθ. Εικαστικών:  Καστώρη  Καλλιόπη

Καθ. Θεατρικής  Αγωγής:  Κατράκη  Αθανασία