Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος 2016 – 2017

 

Τάξη Α΄

Α1 : Παπαγεωργίου  Ιωάννα

Α2 : Μηρτσέκη  Βασιλική

 

Τάξη Β΄

Β1 : Βλαχούδη  Ελένη

Β2 : Παπανικολάου  Μαρία

 

Τάξη Γ΄

Γ1 : Νταλαγεώργος  Χρήστος

Γ2 : Αμαραντίδου  Δέσποινα

 

Τάξη Δ΄

Δ1 : Μπόλας  Πέτρος

Δ2 : Παπαδόπουλος  Θεόφιλος

 

Τάξη Ε΄

Ε1 : Λεσσέ Όλγα

Ε2 : Παναγιωτίδης Χρήστος

 

Τάξη Στ΄

Στ1 : Παπάζογλου  Ιουλία

Στ2 : Τσιάρας  Δήμος

 

Ολοήμερο : Μάλαμα Ειρήνη

Τμήμα Ένταξης : Ισαακίδου Χριστίνα

Παράλληλη Στήριξη : 

Καθ. Αγγλικών : Δασκάλου – Χατζηπέτρου Μάνθα, Σαββινίδου  Ευαγγελία

Καθ. Γερμανικών : Σκόρδου Κωνσταντίνα

Καθ. Φυσικής Αγωγής : Λάμπρου  Δημήτριος, Βέργου  Βασιλική, Θεοδωριάδης Γεώργιος

Καθ. Πληροφορικής: Ποιμενίδου  Αικατερίνη

Καθ. Εικαστικών: Πούλιος  Βασίλειος

Καθ. Θεατρικής  Αγωγής: Στεφανοπούλου  Ιωάννα-Δήμητρα