Κυριακή Μουσαφίρη

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Υποψήφια MSc ΠΜΣ «Διοίκηση & και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

e-mail:kikimous12@gmail.com