Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-22 , Εγγραφές στο ολοήμερο τμήμα και στο τμήμα πρωινής ζώνης για την Α΄ τάξη

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-22 στην Α΄τάξη του Δημοτικού    Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Οι εγγραφές των μαθητων/τριών της Α΄τάξης θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 και από τις 11:00 π.μ έως τις 12:30 μ.μ.

Οι γονείς θα προσέρχονται στο σχολείο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2333023206 – κα Ειρήνη και 2333053124 – κ. Αντώνης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1.Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του σχολείου εδώ και προσκομίζεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.)

2.Πιστοποιητικό γέννησης

(Δεν προσκομίζεται από τους γονείς. Αναζητείται από το σχολείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool)

3.Βιβλιάριο Υγείας

(Προσκομίζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας με τα στοιχεία του παιδιού καθώς και φωτοτυπίες των σελίδων με τα εμβόλια που έχουν γίνει.)

4.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του σχολείου εδώ και προσκομίζεται στη σχολική μονάδα έως  και την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο του 2021.)

5.Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή

(Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος -ΔΕΗ, λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, λογαριασμός νερού.)

6.Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου

(Προσκομίζεται από τους γονείς η Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου  διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. )

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση-Δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο

(Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του σχολείου εδώ και προσκομίζεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ 1ου Δ.Σ                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 5ου Δ.Σ

ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ                           ΤΣΙΦΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Εκπαιδευτικοί σχολικού έτους 2020-2021

Τάξη Α΄

Α1:  Παπανικολάου Μαρία

Α2:  Λεσσέ Όλγα

Τάξη Β΄

Β1: Μέλλιου Ιωάννα

Β2: Παπαδόπουλος Θεόφιλος

Τάξη Γ΄

Αμαραντίδου Δέσποινα

Τάξη Δ΄

Δ1 : Νταλαγεώργος Χρήστος

Δ2 : Μπόλας Πέτρος

Τάξη Ε΄

Ε1 : Τσιάρας Δήμος

Ε2 : Παπαγεωργίου Ιωάννα

Τάξη Στ΄

ΣΤ1 :  Παπάζογλου Ιουλία

ΣΤ2 :  Παναγιωτίδης Χρήστος

Ολοήμερο :  Μάλαμα  Ειρήνη

Πρωινή ζώνη: Μουσαφίρη Κυριακή

Παράλληλη Στήριξη :  Καλτσουνάκη Βασιλική

Τμήμα Υποδοχής:

Καθ. Αγγλικών : Δασκάλου-Χατζηπέτρου  Μάνθα, Γιαννέκα Ολυμπία

Καθ. Γερμανικών :  Τζιριβήλα Ελένη

Καθ. Γαλλικών:

Καθ. Φ.Αγωγής : Μουσαφίρη  Κυριακή, Κλημεντίδης Αντώνιος Θεοδωριάδης Γεώργιος

Καθ. Μουσικής: 

Καθ. Πληροφορικής:  Μπουτσικούδη Ελένη

Καθ. Εικαστικών:  Διονυσοπούλου Παναγιώτα-Γλυκερία

Καθ. Θεατρικής  Αγωγής:  Χατζηκωνσταντέλλη Ιωάννα

Εγγραφές στο ολοήμερο τμήμα για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι γονείς/κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την εγγραφή των παιδιών τους στο ολοήμερο τμήμα για το σχολικό έτος 2020-2021, μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό του τμήματος, κα Μάλαμα Ειρήνη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2333023206.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση/Δήλωση
  2. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ) και για τους δυο γονείς.
  3. Για πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, μόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης